Nationale coronamaatregelen door de inspectie leefomgeving en transport (ILT)

Virus

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de volgende landelijke maatregelen genomen ten aanzien van de beheersing van het coronavirus. Om te voorkomen dat op termijn een probleem kan ontstaan met legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties adviseert de inspectie de volgende regels ten aanzien van legionellapreventie door derden. 

ZIEKENHUIZEN EN ZORGINSTELLINGEN

Monsternemers krijgen geen toegang en het uitvoeren van legionellapreventie (spoelen en metingen van temperatuur van drinkwater) is momenteel niet de eerste prioriteit van deze instellingen. Is jouw instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, stel de reguliere bemonstering voor legionella of voor de meetprogramma’s dan uit tot later dit jaar of zoek naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiterste geval naar een frequentie van wekelijks spoelen.

RECREATIEVE SECTOR EN HORECA

Een tweede categorie betreft die instellingen die als gevolg van de maatregelen (gedeeltelijk) zijn gesloten. Momenteel gaat het om zwembaden en sauna’s. Daarnaast zijn er hotels en bungalowparken die hebben besloten te sluiten zonder daartoe verplicht te zijn. Andere soorten instellingen kunnen hierin volgen. Voor deze categorie instellingen geldt dat er geen of minder verbruik van drinkwater is en het water in de leidingen dus lang stilstaat. Dit vergroot het risico op groei van legionellabacteriën in de drinkwaterinstallatie. Bij leegstand of sluiting moeten periodieke beheersmaatregelen (spoelen en temperaturen) worden uitgevoerd zoals in een normale situatie.

NA OPHEFFING NATIONALE CORONAMAATREGELEN

Als de coronacrisis voorbij is, worden de installaties weer in gebruik genomen. Zorg ervoor dat een draaiboek beschikbaar ligt waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie. Voer verder de beheersmaatregelen uit conform het beheersplan en noteer dit in het logboek.

VRAGEN

In individuele gevallen kan de situatie anders zijn. Of er kan sprake zijn van overmacht, waardoor legionellapreventie niet uitgevoerd kan worden. Bij vragen over uw situatie kan men contact opnemen met het Meld- en Informatiecentrum van de ILT, 088-4890000 of https://www.ilent.nl/contact

Mocht jouw bedrijf of instelling nu wel bereikbaar zijn voor bemonstering, dan komt Technolab graag langs voor onderzoek en reiniging. Zeker nu het warmer weer gaat worden, wordt de kans groter dat de legionellabacterie gaat groeien. Bel ons voor een afspraak op 010-5190278 of neem contact op via https://technolab.nl/contact/

🍪   Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.