MATERIAALONDERZOEK

Materiaalonderzoek in gebouwen is veelomvattend. Technolab onderzoekt materialen onder andere op de aanwezigheid van asbest maar ook op andere specifieke stoffen. Gevonden vervuiling in bijvoorbeeld luchtbehandelingsinstallaties of in technische installaties kunnen wij op samenstelling analyseren. Ook op de aanwezige stof in werkruimten en/of luchtfilters kunnen wij een zogenaamde stofkarakterisering uitvoeren waardoor het bemonsterde stof microscopisch wordt geanalyseerd op samenstelling (organische vervuiling, papiervezels, etc.).

ASBESTONDERZOEK

Om de risico’s van asbest(stof) in gebouwen objectief in kaart te kunnen brengen wordt door onze onderzoekspartner de NEN2991 gehanteerd. Wanneer een asbestonderzoek volgens deze NEN norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico’s van het asbest. Vaak worden NEN2991 onderzoeken gedaan als er een vermoeden van een risicovolle asbesttoepassing is. Bijvoorbeeld asbestcalamiteiten en branden.

Onze contractpartij is geaccrediteerd voor het nemen én analyseren van monsters conform de NEN2991. Dit zijn bijvoorbeeld lucht- en kleefmonsters. Met behulp van de Elektronen Microscoop worden de monsters op de aanwezigheid van gevaarlijke asbestvezels onderzocht. De NEN2991 is een document waarop auteursrecht van de NEN berust. Op verzoek kunnen wij u inzage geven in de norm.

STOFKARAKTERISERING

Het kan van belang zijn om te weten waar stof in een ruimte voornamelijk uit bestaat om te kunnen bepalen wat de grootste vervuilende factor is.

Met een stofkarakterisering word door middel van een microscopisch onderzoek bepaalt of de aangetroffen stof voor het grootste gedeelte uit bijvoorbeeld textielvezels, bouwstof, roet, zand, papiervezels, huidschilfers of ander organisch materiaal bestaat.

Door in de rapportage een heldere procentuele indeling te maken kan dit makkelijk inzichtelijk worden gemaakt voor onze cliënten.

Indien gewenst kunnen specifieke componenten in dit onderzoek een gradatie nauwkeuriger onderzocht worden, dit uiteraard in overleg met de opdrachtgever.

WIL JE ONS INSCHAKELEN OF MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op. We helpen je graag.

Contact