KEERKLEPCONTROLE

Drinkwater moet logischerwijs voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen. De keerklep is een hulpmiddel om de kwaliteit van het drinkwater op de aftappunten waar het water gebruikt wordt voor menselijke consumptie te beveiligen. Denk aan een koffieautomaat, brandslanghaspel en allerlei apparatuur dat is aangesloten op de leidingwaterinstallatie.

Een keerklep kan defect raken ten gevolge van slijtage of van aankorsting op de klep of de klepzitting. Op grond van de door de wet opgelegde zorgplicht bij collectieve waterinstallaties, dient onder andere keerklepcontrole jaarlijks plaats te vinden.

Het doel van deze keerkleppen is het voorkomen van terug stroming van mogelijk besmet of verontreinigd water in de hoofdleidingen. Een goede werking van de keerkleppen en met regelmaat een keerklepcontrole, is daarom essentieel voor het beheer van uw installatie en het bewaken van een goede waterkwaliteit.

Dit belang is daarom ook terug te vinden in de regelgeving. In de Waterwerkbladen (1.4G) staat beschreven dat terugstroombeveiligingstoestellen jaarlijks op goede werking gecontroleerd dienen te worden. Te denken valt aan keerkleppen, inlaatcombinaties, onderbrekers en beluchters. De waterleidingbedrijven voeren daarnaast ook inspecties uit om op de naleving toe te zien.

Sinds 2010 kunnen wij u met deze controles van dienst zijn. Wij voeren deze controles uit conform de in de Waterwerkbladen 1.4G beschreven beproevingsmethoden. Per keerklep wordt de meest geschikte beproevingsmethode bepaald en van de uitgevoerde controle ontvangt u een testrapport. Hiermee kunt u bij inspecties aantonen dat de werking van de terugstroombeveiligingen is uitgevoerd en bent u zeker van een goede invulling van het beheer en onderhoud aan uw installatie.

Het is mogelijk om deze controles via een serviceovereenkomst in te plannen. Zo heeft u er geen omkijken naar en wordt alles keurig geregeld.

WERKZAAMHEDEN DIE TECHNOLAB UITVOERT BIJ DE KEERKLEPCONTROLE

  • IDENTIFICEREN VAN DE KEERKLEP;
  • BEPALEN OF DE KEERKLEP OP DE GOEDE PLAATS GEMONTEERD IS;
  • CONTROLEREN OF HET TYPE KEERKLEP NOG VOLDOET AAN DE HUIDIGE NORMERING;
  • DE CONTROLES UITVOEREN CONFORM DE IN DE
  • WATERWERKBLADEN 1.4G GEËISTE METHODEN;
  • HET PLAATSEN VAN KEURINGSSTICKER BIJ DE KEERKLEP;
  • OPSTELLEN VAN EEN RAPPORTAGE T.B.V. HET LOGBOEK.

WIL JE ONS INSCHAKELEN OF MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op. We helpen je graag.

Contact