DIT DOET TECHNOLAB

Steeds meer gebouwbeheerders realiseren zich het belang van een gezonde werkomgeving, veilig water en een goed functionerende technische installatie. Enerzijds omdat de eisen en wettelijke voorschriften steeds verder worden aangescherpt, anderzijds omwille van aansprakelijkheden, die tijdens de afgelopen jaren meer en meer worden uitgebreid. En ook al leveren de gebouwinstallaties en schoonmakers goed werk, meten = weten en dus is het noodzakelijk om te achterhalen of het binnenklimaat is zoals het moet zijn. Maar wie vertelt u of dat ook daadwerkelijk altijd het geval is? Technolab heeft als missie iedere opdrachtgever te bedienen met heldere en begrijpelijke informatie en het hoogst haalbare resultaat. Onze projectmanagers ondersteunen u dan ook van A tot Z bij het oplossen van uw probleem.

Technolab conformeert zich bij elk uitgevoerd onderzoek, aan de van toepassing zijnde NEN-normen, NPR-normen, ISO-normen en/of richtlijnen van het Ministerie van SZW of het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat. De resultaten van onze diensten en het onderzoek worden vertaald in een rapportage met een conclusie en advies in de vorm van heldere en begrijpelijke taal. Hiermee heeft u een leidraad in handen waarmee u de komende jaren een gezond binnenklimaat aan uw medewerkers, directie en/of externe huurders kunt garanderen. Bekijk hier verder onze diensten.

SERVICEOVEREENKOMST

Ook u kunt ermee te maken krijgen. Eigen medewerkers of externe huurders van uw vastgoed die structureel last hebben van allergieën, hoofdpijn, branderige ogen, benauwdheid, huid- en/of klimaatproblemen. Regelmatig blijken dergelijke klachten vanuit de werksituatie te ontstaan met als gevolg een – vaak onnodig – hoger ziekteverzuim van het eigen personeel of soms zelfs schadeclaims. In technische installaties, zoals centrale verwarming of gekoeld watersystemen, kunnen (technische) problemen ontstaan door inwendige corrosie of vervuiling, waardoor onderhoudskosten oplopen en het binnenklimaat regelmatig negatief wordt beïnvloed.

Kies daarom voor zekerheid en laat uw pand(en) en/of gebouwinstallaties periodiek onderzoeken op mogelijke verontreinigingen aan de hand van integrale chemische, fysische en/of microbiologische onderzoeken van water, lucht en materialen. Technolab helpt u hierbij. Zo wordt het welzijn van alle medewerkers preventief bevorderd en een gezond binnenklimaat, goed functionerende technische installaties en een legionellaveilige waterhuishouding gegarandeerd.

Al onze onderzoeken kunnen worden opgenomen in een serviceovereenkomst, zodat u periodiek op de hoogte wordt gebracht van de microbiologische en/of chemische staat van de (klimaat)installaties en/of (werk)ruimten. Op deze manier kunt u vroegtijdig actie ondernemen waardoor gezondheidsklachten. technische klachten en hoge kosten kunnen worden voorkomen.

WIL JE ONS INSCHAKELEN OF MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op. We helpen je graag.

Contact