WATERONDERZOEK

Water is van levensbelang. Daarom heeft de kwaliteit en veiligheid van water een hoge prioriteit. Technolab is gespecialiseerd in het verkrijgen van het best mogelijke resultaat, door onderzoeken, controleren, onderhouden en oplossen. Er wordt daarbij uiteraard gelet op de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van de behandeling. Technolab bemonstert en analyseert volgens de laatst geldende normen en/of richtlijnen. De specialisten van Technolab hebben veel ervaring met het oplossen van besmettingen, zowel door middel van een thermische desinfectie, chemische desinfectie of mogelijk toepasbare alternatieve desinfecteermethodes.

Indien gewenst kan Technolab je verder begeleiden bij het intern en extern rapporteren en communiceren, evenals het ondersteunen bij het volgen van de juiste procedures, zoals het aanmelden en informeren van een besmetting aan de juiste instanties in de juiste volgorde. Ook zijn we je graag van dienst met het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan.

TECHNOLAB KIJKT MET CHEMISCH TECHNISCH WATERONDERZOEK NAAR

 • pH-waarde – IJzergehalte 
 • Troebelheid – Kleurmeting
 • Bezinkselvolume – Calcium
 • Geleidbaarheid – Hardheid
 • Magnesium – Chloride
 • Glycolbepaling – Kalkaanslag

TECHNOLAB KIJKT MET MICROBIOLOGISCH WATERONDERZOEK NAAR

 • Kiemgetal 22ºC – Kiemgetal 36ºC
 • Legionella species – E-coli
 • Enterococcen – Bacteriën Coligroep 37ºC
 • Enterobaceriaceae
 • Pseudomonas
 • Sulfietreducerende Clostridia

CHEMISCH TECHNISCH ONDERZOEK

Met een chemisch wateronderzoek wordt u op de hoogte gesteld van de staat van een drinkwatersysteem of technische installatie. Een voorbeeld hiervan is het optreden van een verhoogde corrosie in een cv of gekoeld watersysteem. Door gedegen onderzoek achterhaalt Technolab efficient wat de huidige status is en of ingrijpen noodzakelijk of aan te raden is.

Het kan voorkomen dat een watervoerende installatie niet optimaal functioneert. Vaak zijn deze installaties technisch geavanceerd, waardoor de chemische samenstelling van het water cruciaal is geworden voor het goed functioneren van de desbetreffende installatie.

Vervuiling door bijvoorbeeld ketelsteen, kalkaanslag, magnetiet en andere specifieke componenten zijn risicovol. Het ontstaan van deze specifieke vervuiling en afzetting kan na verloop van tijd leiden tot problemen met de installatie. Het funtioneren gaat achteruit, er ontstaat schade en vaak ook redementsverlies.

MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK

Een microbiologisch wateronderzoek geeft u inzicht in welke micro-organismen voorkomen in de onderzochte systemen en in welke hoeveelheid. Een bekend voorbeeld hiervan is het onderzoek naar legionella. Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50 °C, in water dat stilstaat (bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden), en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn.

De bacterie kan een ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aerosolen) die door verneveling in de lucht kunnen komen, bijvoorbeeld bij het douchen. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op, waarvan er enkele tientallen overlijden. 

WIL JE ONS INSCHAKELEN OF MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op. We helpen je graag.

Contact