LUCHTONDERZOEK

Gezonde lucht is van levensbelang. Daarom is de kwaliteit en veiligheid van lucht van groot belang. Technolab is gespecialiseerd in het verkrijgen van het best mogelijke resultaat, door onderzoeken, controleren, onderhouden en oplossen. Er wordt daarbij uiteraard gelet op de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van de behandeling. Technolab bemonstert en analyseert volgens de laatst geldende normen en/of richtlijnen. De specialisten van Technolab hebben veel ervaring met het oplossen van besmettingen, zowel door middel van een thermische desinfectie, chemische desinfectie of mogelijk toepasbare alternatieve desinfecteermethodes.

Meestal zijn (gezondheids)klachten de aanleiding voor een incidenteel onderzoek. Veel voorkomende klachten zijn; allergische reacties, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, branderige ogen, buikpijn, droge huid, keelpijn en luchtwegirritaties. Om de lucht binnen gebouwen te verversen wordt meestal een luchtbehandelingsysteem gebruikt. Naast de vele voordelen die een dergelijk systeem biedt, kan het echter ook een bron voor micro-organismen zijn, gezien het veelal ideale klimaat dat er heerst. Een te groot aantal micro-organismen kan tot de hierboven genoemde klachten leiden, maar ook tot tal van andere klachten van uiteenlopende aard.

Indien gewenst kan Technolab je verder begeleiden bij het intern en extern rapporteren en communiceren, evenals het ondersteunen bij het volgen van de juiste procedures, zoals het aanmelden en informeren van een besmetting aan de juiste instanties in de juiste volgorde. 

CHEMISCH/FYSISCH ONDERZOEK

Met een chemisch luchtonderzoek kunnen problemen op luchtzijdig gebied worden opgespoord. Om de chemische luchtkwaliteit te kunnen beoordelen binnen (werk)ruimten is het noodzakelijk om één of meerdere chemische- en/of fysische parameters te meten. 

Vezels en stof in de lucht kunnen o.a. worden bepaald door met een pomp lucht aan te laten zuigen die door een filter wordt geleid. CO2, relatieve luchtvochtigheid- en temperatuurmetingen kunnen door middel van een datalogger over een langere periode plaatsvinden.

MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK

Een microbiologisch luchtonderzoek geeft u een inzage in de hoeveelheid en soorten aanwezige bacteriën, schimmels en gisten, die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door middel van luchtmonsters, genomen met gevalideerde airsamplers, eventueel aangevuld met contactmonsters (Rodac-platen: Replicate Organism Direct Agar Contact) van oppervlakken in de luchtbehandelingskast en/of bijbehorende luchtkanalen en werkruimten.

TECHNOLAB KIJKT MET CHEMISCH TECHNISCH LUCHTONDERZOEK NAAR

 • Oplosmiddelen
 • Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
 • Vezeltypering en/of -telling
 • Stofkarakterisering
 • Temperatuur
 • Relatieve luchtvochtigheid
 • Specifieke componenten en/of gassen
 • Aminen/nitrosamines/aldehyden
 • CO en CO² gehalte
 • Componenten voor arbeidshygiënisch onderzoek

TECHNOLAB KIJKT MET MICROBIOLOGISCH LUCHTONDERZOEK NAAR

 • Het totaal aeroob kiemgetal
 • Het totale aantal bacteriën
 • Het totale aantal schimmels en gisten
 • Determinatie van diverse ziekteverwekkende soorten

WIL JE ONS INSCHAKELEN OF MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op. We helpen je graag.

Contact