Afstemming met de arbeidshygiënisten in NL gerealiseerd!

Hoe wordt eigenlijk bepaald of een gebouw en de luchtbehandelingsinstallatie schoon is en niet teveel (schadelijke) micro-organismen bevat? Om dit op een correcte en uniforme manier te meten heeft Technolab samen met andere leden van de VLA (Vereniging Luchttechnische Apparaten) ruim 18 jaar geleden een meetprotocol opgesteld.

In dit meetprotocol staat letterlijk hoe en waar de luchtmonsters in gebouwen genomen moeten worden, met iedere stap tot in detail beschreven. Ook staat hierin hoe monsters na metingen vervoert moeten worden. Door deze aanpak ontstaat er de mogelijkheid om “appels met appels” te vergelijken, op het moment dat een ander onderzoeksbureau ook metingen heeft verricht.

Dit meetprotocol wordt door vele omarmt en het inmiddels is uitgegroeid tot een waar begrip in Nederland. België kijkt soms zelfs met een jaloers oog hoe we hier zo uniform mee werken.

TOCH NOG WAT KRITIEK

Maar de bijlage waarin de maximale aantallen micro-organismen worden omschreven ontvangt nogal wat kritiek. Want inmiddels heeft men voortschrijdend inzicht over de schadelijkheid van bepaalde soorten micro-organismen. Met name de arbeidshygiënisten in Nederland (NVvA) hadden hier een eigen visie op.

De NVvA stond er gelukkig voor open om mee te denken. Dit heeft geleid tot een maandelijks overleg tussen de VLA (Michel van Veen & Ruud Hennep) en gemiddeld zes vertegenwoordigers van de NVvA.

CONCENSUS GEVONDEN

Na een jaar deze ervaringscijfers op een rij zetten en discussiëren over de schadelijkheid van de verschillende soorten micro-organismen zijn we eindelijk zover dat er een consensus is gevonden, waar beide partijen volledig achter kunnen staan. Met als resultaat aanpassingen in het meetprotocol.

WAT BETEKENT DAT VOOR ONS?

Deze aanpassingen hebben ook gevolgen voor ons als Technolab zelf, de manier waarop wij eerder rapporteerden aan klanten moet gewijzigd worden.

Achter de schermen zijn wij dan ook druk bezig om onze rapportagesystemen hierop aan te passen en onze adviseurs bij te scholen. Op termijn zal er dus een vernieuwde aanpak komen in de rapportages van Technolab. Een volgende stap dus die we gaan maken & waar we zeker trots op zijn.

Wilt u hier meer over weten, kunt u uiteraard contact opnemen met onze adviseurs, maar we houden u uiteraard op de hoogte als we volledig volgens het nieuwe protocol gaan draaien!   

🍪   Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.