Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor je personeel en bezoekers. Elk kantoorgebouw of bedrijf beschikt over een collectieve drinkwaterinstallatie en heeft dus te maken met een wettelijke zorgplicht als het gaat om legionellapreventie.

Afhankelijk van het type onderneming en kantoor kun je, of ben je verplicht, om maatregelen te nemen om legionella te voorkomen. Het hangt hierbij vooral af van de mogelijke besmettingsbronnen binnen het bedrijf. Voorbeelden zijn koeltorens, spoelmachines, fonteinen, douches, vernevelingsinstallaties en brandslangen. Middels een NEN1006 inspectie (quick-scan) of een risico-inventarisatie kunnen de risico’s in kaart worden gebracht en weet je of, en waar, eventuele maatregelen nodig zijn.

6 tips

Iedereen hoopt natuurlijk nooit met legionella besmetting te maken te krijgen, en al helemaal niet als deze is opgelopen op de werkplek. Toch raken jaarlijks honderden personen besmet en een aantal overlijden of houden er blijvend letsel aan over. Om besmetting te voorkomen, vind je hier een aantal tips:

  • Zorg ervoor dat zowel warm- als koud waterpunten op kantoor minimaal wekelijks gebruikt worden. Houd ook bij welke waterpunten niet wekelijks worden gebruikt, en laat deze wekelijks
  • Vul losse luchtbevochtigers met afgekoeld gekookt water. Reinig en ontkalk deze regelmatig en ververs dagelijks het water.
  • Neem bij voorkeur 2 x per jaar een watermonster van de risicovolle punten. Zelfs met een minimaal aantal monsters op de juiste punten is al snel inzichtelijk wat de status van het leidingwater is.
  • Wanneer het kantoor voor langere periode gesloten is, zoals bij een vakantie, zorg er dan voor dat kranen, toiletten en leidingen doorgespoeld worden voordat deze weer in gebruik worden genomen.
  • Eventuele vervuiling en kalkaanslag van perlators op kranen of douchekoppen c.q. doucheslangen is een voedingsbodem voor legionellabacteriën, maak ze dus regelmatig schoon.
  • Gebruik een afvinklijst voor de douche (vaak aanwezig voor bijvoorbeeld de fietsers), zodat het inzichtelijk is hoe vaak deze gebruikt wordt en weer goed (minimaal wekelijks) doorgespoeld dient te worden

Wat wij kunnen doen

Voor de beoordeling van risico’s en het nemen van maatregelen kun je je het best laten adviseren door een deskundige partij. Bij Technolab zijn we je graag van dienst voor het uitvoeren van een NEN1006 inspectie (quick-scan), een risicoanalyse en het opstellen van een beheersplan. Ook kunnen we je begeleiden bij het rapporteren en het ondersteunen bij het volgen van de juiste procedures. Mocht er toch een besmetting worden geconstateerd, dan begeleiden we je bij het informeren en aanmelden bij de juiste instanties (indien nodig) in de juiste volgorde.