Zoals bij ieder bedrijf, is ook ons vakgebied aan verandering onderhevig. Met regelmaat worden de normen voor de lucht- en wateronderzoeken aangescherpt en verschijnen er nieuwe technieken en methodes om zo de kwaliteit en betrouwbaarheid van de resultaten te kunnen waarborgen. Zeker in 2019 staan er veel veranderingen op het programma. In deze blog vertellen we je meer over deze updates en hoe Technolab aan de hand hiervan zijn kwaliteitsstandaard kan blijven handhaven.

Wateronderzoek

In Europa wordt er in ieder land op een andere wijze omgegaan met legionellapreventie. Omdat er een collectieve noodzaak is om (drink)water in heel Europa zo gezond en veilig mogelijk te maken, zijn per 1 januari 2019 de normen voor het nemen van watermonsters herzien en gaan ook de voorschriften voor het transport hiervan op de schop . De twee nieuw normen ISO 11731 en NEN-EN-ISO 19458 zijn per januari 2019 ingegaan, maar laboratoria en onderzoeksinstanties krijgen een jaar de tijd om hun processen af te stemmen volgens de nieuwe norm.

Risicoanalyses

Al vanaf 2011 mogen risicoanalyses en beheersplannen alleen worden uitgevoerd door BRL6010 gecertificeerde adviesbureaus en iedere adviseur moet een diploma hebben . De BRL6010 beschrijft de voorschriften voor legionellapreventie advisering in collectieve leidingwaterinstallaties en de bijbehorende analyses en protocollen. De “oude cursus” is vervangen door de nieuwe “CITO cursus” waarbij al onze adviseurs op de eerste nieuwe examendag aanwezig geweest zijn en zullen dit jaar hun praktijkexamen opnieuw afleggen om hun kennis helemaal bij te schaven en zich opnieuw te laten certificeren.

Veiligheid op de werkplek

Door strengere controles op veiligheid op de werkplek worden ook de processen op locatie eens goed onder de loep genomen. Technolab is VCA gecertificeerd en voert dus regelmatig verplichte controles uit. Per januari 2019 zijn er verschillende aanvullingen geweest, specifiek voor het auditeren van gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen. Dit is dus voor ons kantoor, maar ook voor dat van onze klanten van toepassing en erg belangrijk.

Conclusie

Deze drie onderdelen zijn een greep uit de meest recente ontwikkelingen in ons vakgebied. We zijn altijd druk bezig om de kwaliteit van onze onderzoeken en de resultaten te waarborgen en daarbij spelen onze certificeringen en accreditaties een grote rol. Technolab werkt hard aan gezonde lucht en veilig drinkwater, nu en in de toekomst. Is jouw kantoor al voorbereid op de toekomst? Als je Technolab inschakelt, ben je verzekerd van een op maat gemaakt en toekomstbestendig plan voor de lucht- en waterbehandelingssystemen op jouw kantoor.