Tegenwoordig wordt in de utiliteit en woningen, met het oog op duurzaamheid, veelvuldig gebruik gemaakt van een zogeheten WKO-installatie (warmte-koude opslag).

WKO-installatie werking

Een WKO-installatie zorgt voor het opslaan van warm en koud water die gebruikt wordt voor het koelen dan wel verwarmen van een gebouw. Dit water wordt uit de watervoerende lagen van de bodem in de buurt van het gebouw gehaald. Het is echter alleen mogelijk om water uit zandpakketten (dikke laag zand) te onttrekken. Per kubieke meter zand kan ongeveer 30-35% water worden opgenomen. De beste bodemsamenstelling voor het toepassen van een WKO-installatie is wanneer er dikke zandlagen aanwezig zijn die grote korrels bevatten. In dat geval zal het een groot rendement opleveren. Dunne zandpakketten kunnen weinig water opnemen en zal dus niet het gewenste rendement geven.

Systeem achter een WKO-installatie

De basis van een WKO-installatie ligt bij één of meerdere koude en warme bronnen. Daartoe worden twee boringen uitgevoerd tot in de juiste watervoerende bodemlaag. Een leidingstelsel verbindt de bronnen met elkaar. Zo kan het grondwater van de ene bron naar de andere worden gepompt. De warmtewisselaar halverwege het leidingstelsel zorgt vervolgens voor het onttrekken van warmte.

WKO-installatie zomer- en winterstand

In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt. Dit grondwater stroomt door de warmtewisselaar, welke warmte onttrekt uit het grondwater voor het verwarmen van het gebouw. Het afgekoelde grondwater wordt vervolgens in de koude bron gepompt. In de zomer wordt het koude water dan weer uit de aardbodem gepompt om de vertrekken van een gebouw te koelen. Het opgewarmde grondwater wordt vervolgens dan weer in de warme bron gepompt. Bij de warme bron wordt een warmtepomp aangesloten, omdat het grondwater meestal niet direct op de gewenste temperatuur is en daarom extra verwarmd moet worden.

Onderhoud WKO-installatie

Uiteraard is het belangrijk dat de WKO-installatie goed zijn werk blijft doen. Corrosie of vervuiling aan of in de warmtewisselaar door een slechte chemische samenstelling van het grondwater zorgt voor minder rendement of zelfs op den duur voor verstoppingen. Ook de secundaire installatie (de centrale verwarming of gekoeld water systeem) kan worden aangetast door corrosie waardoor lekkages kunnen ontstaan en dus ook in de gebouwen zelf problemen kan veroorzaken. Het is dus van belang om periodiek (preventief) watermonsters te nemen waardoor de chemische samenstelling kan worden bewaakt. Dan kan ook  worden ingegrepen indien de kans op problemen door slechte waterkwaliteit toeneemt. Wist je bijvoorbeeld dat onze slibstreamfilters zwevende deeltjes uit het circulerende water halen, zodat de kans op verstopping en slecht functionerende regelventielen ernstig wordt gereduceerd zodat je rendement optimaal blijft?

Technolab is specialist op het gebied van wateronderzoek en het aanpakken van waterzijdige problemen. Ons inschakelen of meer informatie? Neem dan contact op (telnr.010-5190278 of info@technolab.nl). We helpen je graag.