Oud en Nieuw staat weer bijna voor de deur. En volgens traditie wordt het nieuwe jaar ingeluid met luid geknal en vuurpijlen. Voor de een hèt moment van het jaar, voor de ander echt niet iets om naar uit te kijken. Zeker voor mensen met een zwakke gezondheid of longziekte. Vuurwerk is naast dat het mooi is om naar te kijken namelijk een grote producent van fijnstof.

Luchtvervuiling

Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Zeker in illegaal vuurwerk kunnen zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Maar ook legaal vuurwerk is schadelijk voor mens en milieu.
Op oudejaarsavond kort na middernacht schieten de concentraties omhoog. De concentratie van fijnstof ligt op 1 januari vaak wel zeven tot acht keer zo hoog als de normale dagconcentratie. Vooral de eerste 2 uur van het nieuwe jaar zijn ze wel vaak tientallen keren zo hoog als normaal. Mensen die last hebben van hun longen of een zwakke gezondheid hebben, ervaren veel last van de fijnstof. Zeker als het tijdens de jaarwisseling windstil is en niet regent. Advies voor hen is dan ook om niet naar buiten te gaan maar binnen te blijven.

Bodem-en watervervuiling

Vuurwerk is niet alleen schadelijk voor de lucht, maar ook grote vervuiler van de bodem en wateroppervlakte. De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes dalen neer en komen in de bodem terecht. De zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon (en cadmium bij illegaal vuurwerk) komen direct in de bodem terecht. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven en schadelijk voor planten. Barium, strontium en antimoon zijn schadelijk voor mens en dier. De vervuiling verplaatst zich ook naar het oppervlaktewater. Zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. Ongeveer achttien procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.

Vuurwerkafval

Het is dan ook zaak om het afval van vuurwerk zo snel mogelijk op te ruimen. Anders kunnen de metaalresten uitspoelen naar de bodem en het oppervlaktewater. Knalvuurwerk bestaat vooral uit buskruit. Siervuurwerk bevat daarnaast ook zware metalen die zorgen voor de kleur-en geluidseffecten. Siervuurwerk geeft dan ook meer schadelijke uitstoot dan knalvuurwerk.

Wel of geen vuurwerk

Het is ook in Nederland een traditie en zoals we weten zijn tradities juist iets om aan vast te houden.
Toch stellen steeds meer gemeentes steeds vaker vuurwerkvrije zones in. In sommige gemeentes kun je zelfs samen met je buren of wijk een verzoek indienen voor een vuurwerkvrije zone. Het milieu is nu gewoon een hot item en iets waar we erg zuinig op moeten zijn. Jammer dat de vuurwerktraditie zo belastend is voor het milieu en mens. Beperk het afsteken, spreek iets af met buren of de hele straat of ga alleen kijken. Fijne jaarwisseling!