De luchtkwaliteit in kantoren en soortgelijke werkruimten behoeft net als de luchtkwaliteit in ander soortige bedrijfsruimten de juiste beoordeling. Uiteraard bemonstert en analyseert Technolab volgens de laatste geldende normen en/of richtlijnen. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) en de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA)-Kring Binnenmilieu Advies (KBA) zijn vuistregels opgesteld. Vanwege nieuwe inzichten waren deze vuistregels aan vervanging toe. Met een herzien meetprotocol in luchtonderzoek als resultaat.

Totstandkoming nieuwe tabel

De betreffende VLA richtlijn was er al vanaf 2007 en was onder andere opgezet met inbreng van Michel van Veen (Technolab) en Ruud Hennep, alleen waren er punten van kritiek vanuit de NVvA. Gedurende meer dan een jaar overleg tussen de VLA (Michel van Veen en Ruud Hennep) en de NVvA, is er uiteindelijk een nieuw tabel met richtwaardes uitgekomen waar iedereen zich in kan vinden en gebaseerd is op de laatste praktijkwaarden van de microbiologische metingen in de binnenlucht.

Zowel de VLA als de NVvA zijn erg trots met de nieuwe richtlijnen. Uiteraard blijven beide partijen een vinger aan de pols houden en indien nodig zullen de richtlijnen een finetuning krijgen.

Nieuw meetprotocol door VLA

Voor de interpretatie van luchtmetingen in kantoren en soortgelijke ruimtes is er wettelijk gezien (in Arbobesluit) geen uitspraak over veilige niveaus van blootstelling aan levensvatbare micro-organismen. Vanuit de praktijk is er nu door de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) een nieuw meetprotocol in het leven geroepen. Daarin staan de volgende punten centraal:

Aangepaste vuistregels

1. Afwijken van “normale” situatie: actie is geboden als concentraties afwijken van de “normale” situatie, actie is het terugdringen van de concentratie tot onder de aangegeven grens (zie Tabel NVva/VLA).

2. Indicator organismen: deze moeten worden beschouwd als een indicator voor een bepaalde situatie (denk aan indicatoren voor de mate van schoonmaken van ruimtes, indicatoren voor hygiëne, indicatoren voor waterschade).

3. Aantal metingen: voor betrouwbare meetresultaten is het noodzakelijk uit te gaan van minimaal 3 metingen per locatie (conform de NEN-EN13098, Blootstelling op de werkplek-Meting van micro-organismen en microbiële stoffen in de lucht-Algemene eisen).

4. Lucht per bemonstering: per meting dient 100 liter lucht aangezogen te worden. Dit werkt goed voor kantoorruimtes en gelijkende werksituaties. Bij werksituaties waarbij verwacht wordt dat er hogere concentraties aan micro-organismen aanwezig zijn, is dit volume veel te groot. Men kan hierbij de zogeheten fall-outmethode toepassen (gedurende een korte tijd een open agarplaat op de werkplek plaatsen). De soorten micro-organismen zijn zo in ieder geval te bepalen.

Doel

Het doel van dit vernieuwde meetprotocol is om nog exacter te kunnen bepalen hoe een luchtonderzoek uit te voeren. En daarmee dus nog meer grip te krijgen op het verkrijgen van de gewenste resultaten.

Met andere woorden Technolab is weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen als het om luchtonderzoek gaat. Wil jij je bedrijfspand laten controleren op de juiste luchtkwaliteit?
Schakel ons in of bel voor meer informatie telnr.010-5190278 of mail naar info@technolab.nl.